Voor-inschrijven

Betaling

Voorinschrijvingen maken het inschrijfgeld over op IBAN: NL32 INGB 0007 3192 58 (BIC: INGBNL2A)
ten name van: AV Haarlemmermeer, onder vermelding van: 6 uursloop 2017

Na-inschrijven

Solo lopers kunnen tot 30 minuten voor de start na-inschrijven op de AV Haarlemmermeer baan.